הפתעות ליום הולדת בובות


פניכם רעיונות למזכרות מיום הולדת בובות אותם ניתן לכלול בהפתעות המחולקות לילדים בתום המסיבה.

תלי לדלת  וסימניות – להדפיס את התמונות להדביק לבריסטול ולגזור.
מדבקות – להדביק אותן על נייר מדבקות מתאים (ניתן גם לחלק אותן כמות שהן, ללא נייר המדבקות).

 

 לחצו על התמונה להגדלה ולהדפסה
תלי לדלת
dolls_doorh1-DH  dolls_doorh2-DH  dolls_doorh3-DH  dolls_doorh4-DH

 

סימניות
dolls_bookmark1-BM  dolls_bookmark2-BM  dolls_bookmark3-BM  dolls_bookmark4-BM

 

מדבקות
dolls_stickers1-ST  dolls_stickers2-ST

עוד באתר: