הפתעות ליום הולדת בלונים


לפניכם רעיונות למזכרות מיום הולדת בלונים אותם ניתן לכלול בהפתעות המחולקות לילדים בתום המסיבה.

תלי לדלת  וסימניות – להדפיס את התמונות להדביק לבריסטול ולגזור.
מדבקות – להדביק אותן על נייר מדבקות מתאים (ניתן גם לחלק אותן כמות שהן, ללא נייר המדבקות).

לחצו על התמונות להגדלה ולהדפסה

תלי לדלת

Balloons_doorh1-DH  Balloons_doorh2-DH  Balloons_doorh3-DH  Balloons_doorh4-DH

 

סימניות

Balloons_bookmark1-BM  Balloons_bookmark2-BM  Balloons_bookmark3-BM  Balloons_bookmark4-BM

 

מדבקות

balloons_stickers1-ST  balloons_stickers2-ST  balloons_stickers3-ST  balloons_stickers4-ST