הפתעות ליום הולדת בת הים הקטנה


לפניכם רעיונות למזכרות מיום ההולדת בת הים הקטנה אותם ניתן לכלול בהפתעות המחולקות לילדים בתום המסיבה.

תלי לדלת  וסימניות – להדפיס את התמונות להדביק לבריסטול ולגזור.
מדבקות – להדביק אותן על נייר מדבקות מתאים (ניתן גם לחלק אותן כמות שהן, ללא נייר המדבקות).

 

לחצו על התמונה להגדלה ולהדפסה

תלי לדלת

memaid_doorh1-DH  memaid_doorh2-DH  memaid_doorh3-DH  memaid_doorh4-DH

 

סימניות

memaid_bookmark1-BM  memaid_bookmark2-BM  memaid_bookmark3-BM  memaid_bookmark4-BM

 

מדבקות

memaid_stickers1-ST  memaid_stickers2-ST