הפתעות ליום הולדת מסביב לעולם


לפניכם רעיונות למזכרות מיום הולדת מסביב לעולם אותם ניתן לכלול בהפתעות המחולקות לילדים בתום המסיבה.

תלי לדלת  וסימניות – להדפיס את התמונות להדביק לבריסטול ולגזור.
מדבקות – להדביק אותן על נייר מדבקות מתאים (ניתן גם לחלק אותן כמות שהן, ללא נייר המדבקות).

 

לחצו על התמונה להגדלה ולהדפסה

תלי לדלת

around_doorh1-DH  around_doorh2-DH  around_doorh3-DH  around_doorh4-DH

 

סימניות

bookmark_1-BM  bookmark_2-BM  bookmark_3-BM  bookmark_4-BM

bookmark_5-BM  bookmark_6-BM  bookmark_7-BM  bookmark_8-BM

bookmark_9-BM  bookmark_10-BM  bookmark_11-BM  bookmark_12-BM

bookmark_13-BM  bookmark_14-BM  bookmark_15-BM  bookmark_16-BM

bookmark_17-BM  bookmark_18-BM  bookmark_19-BM  bookmark_20-BM

bookmark_21-BM  bookmark_22-BM  bookmark_23-BM  bookmark_24-BM

bookmark_25-BM  bookmark_26-BM  bookmark_27-BM  bookmark_28-BM

bookmark_29-BM  bookmark_30-BM  bookmark_31-BM  bookmark_32-BM

bookmark_33-BM  bookmark_34-BM  bookmark_35-BM  bookmark_36-BM

bookmark_37-BM  bookmark_38-BM  bookmark_39-BM  bookmark_40-BM

bookmark_41-BM  bookmark_42-BM  bookmark_43-BM  bookmark_44-BM

bookmark_45

 

מדבקות

stickers_1-ST  stickers_2-ST  stickers_3-ST  stickers_4-ST

stickers_5-ST  stickers_6-ST  stickers_7-ST  stickers_8-ST

stickers_9-ST  stickers_10-ST  stickers_11-ST  stickers_12-ST

stickers_13-ST  stickers_14-ST  stickers_15-ST  stickers_16-ST

stickers_17-ST  stickers_18-ST  stickers_19-ST  stickers_20-ST

stickers_21-ST  stickers_22-ST  stickers_23-ST  stickers_24-ST

stickers_25-ST  stickers_26-ST  stickers_27-ST  stickers_28-ST

stickers_29-ST  stickers_30-ST  stickers_31-ST  stickers_32-ST

stickers_33-ST  stickers_34-ST  stickers_35-ST  stickers_36-ST

stickers_37-ST  stickers_38-ST