הפתעות ליום הולדת סרטים


לפניכם רעיונות למזכרות מיום הולדת סרטים אותם ניתן לכלול בהפתעות המחולקות לילדים בתום המסיבה.

תלי לדלת  וסימניות – להדפיס את התמונות להדביק לבריסטול ולגזור.
מדבקות – להדביק אותן על נייר מדבקות מתאים (ניתן גם לחלק אותן כמות שהן, ללא נייר המדבקות).

לחצו על התמונה להגדלה ולהדפסה

תלי לדלת

movie_doorh1-DH  movie_doorh2-DH  movie_doorh3-DH  movie_doorh4-DH

 

סימניות

movie_bookmark1-BM  movie_bookmark2-BM  movie_bookmark3-BM  movie_bookmark4-BM

 

מדבקות

movie_stickers1-ST  movie_stickers2-ST