הפתעות – לשבור את הקרח


לפניכם רעיונות למזכרות מיום הולדת לשבור את הקרח אותם ניתן לכלול בהפתעות המחולקות לילדים בתום המסיבה.

תלי לדלת  וסימניות – להדפיס את התמונות להדביק לבריסטול ולגזור.
מדבקות – להדביק אותן על נייר מדבקות מתאים (ניתן גם לחלק אותן כמות שהן, ללא נייר המדבקות).

תלי לדלת

frozen_printable17_HD     frozen_printable19_HD     frozen_printable18_HD

 

סימניות

frozen-bookmark1    frozen-bookmark2    frozen-bookmark3    frozen-bookmark4

מדבקות

frozen_printable9_ST    frozen_printable10_ST    frozen_printable11_ST    frozen_printable13_ST