הפתעות רובוטים וחלל


לפניכם רעיונות למזכרות מיום הולדת רובוטים וחלל אותם ניתן לכלול בהפתעות המחולקות לילדים בתום המסיבה.

תלי לדלת  וסימניות – להדפיס את התמונות להדביק לבריסטול ולגזור.
מדבקות – להדביק אותן על נייר מדבקות מתאים (ניתן גם לחלק אותן כמות שהן, ללא נייר המדבקות).

 

לחצו על התמונה להגדלה ולהדפסה

תלי לדלת

space_doorh1-DH  space_doorh2-DH  space_doorh3-DH  space_doorh4-DH

space_doorh5-DHspace_doorh6-DHspace_doorh7-DH

 

סימניות

space_bookmark1-BM  space_bookmark2-BM  space_bookmark3-BM  space_bookmark4-BM

space_bookmark5-BM  space_bookmark6-BM

 

מדבקות

space_stickers1-ST  space_stickers2-ST  space_stickers3-ST  space_stickers4-ST

space_stickers5-ST  space_stickers6-ST