חידון באסטרונומיה


1. מהו לימוד אסטרונומיה?
א. לימוד פיזיקה

ב. לימוד מדעי בניית ספינת חלל
ג. לימוד החלל החיצון
ד. לימוד על טלסקופים

2. אם אתה רוצה באמת ליהנות מצפייה בכוכבים עליך להצטייד בטלסקופ.
א. נכון
ב. לא נכון

 

3. איזו שורה מכילה את כל 8 הכוכבים במערכת הסולארית בסדר הנכון?
א. מרקורי, יופיטר, כדור הארץ, סטורן, ונוס, מרס, אורנוס, נפטון
ב. מרקורי, ונוס, כדור הארץ, מרס, סטורן, נפטון, אורנוס, יופיטר
ג. מרקורי, מרס, כדור הארץ, ונוס, יופיטר, סטורן, אורנוס, נפטון
ד. מרקורי, ונוס, כדור הארץ, מרס, יופיטר, סטורן, אורנוס, נפטון

 

4. מיהו הכוכב הגדול ביותר מבין הכוכבים הבאים?
א. יופיטר
ב. אורנוס
ג. סטורן
ד. מרס

 

5. למי מהכוכבים הבאים אין טבעות?
א. יופיטר
ב. אורנוס
ג. סטורן
ד. מרס

 

6. ישנם הרבה אסטרואידים שלא נמצאים בחגורה האסטרואידית.
א. נכון
ב. לא נכון

 

7. האם בשמש בוערת אש?
א. נכון
ב. לא נכון

 

8. איך אנחנו יודעים את הטמפרטורה של הכוכבים?
א. מדידה במד חום
ב. ע"י צבעו של הכוכב

 

9. ממה עשויה השמש?
א. אדמה
ב. וולקן
ג. גזים

 

10. לאיזה מבין הכוכבים הבאים  יש הכי הרבה ירחים (מלשון ירח)?
א. סטורן
ב. אורנוס
ג. יופיטר

 

11. לאילו זוג כוכבים אין בכלל ירחים?
א. מרקורי וונוס
ב. מרס ויופיטר
ג. נפטון ואורנוס

 

12. איזה כוכב מהכוכבים הבאים הוא הקרוב ביותר לכדור הארץ?
א. מרקורי
ב. מרס
ג. ונוס

 

13. ממה עשויות הטבעות של הכוכב מרס?
א. גזים ועננים
ב. קוביות קרח וסלעים גדולים
ג. רוחות וסערות

 

תשובות
1. ג'   2. ב'   3. ד'   4. א'   5. ד'   6. א'   7. ב'   8. ב'   9. ג'   10. א'   11. ג'   12. ב'   13. ב'