חידון הגלקסיה


1. איזה בעל חיים שוגר לראשונה לחלל?
א. ארנב

ב. כלב
ג. עכבר
ד. עז

2. לאיזו שפה מיוחס מקור המילה "גלקסיה"?
א. יוונית
ב. לטינית
ג. רוסית
ד. אנגלית


3. כמה כוכבים יש בשביל החלב?
א. 1000 מיליון
ב. 10,000 מיליון
ג. 100,000 מיליון
ד. 1,000,000 מיליון


4. האדם הראשון שדרך על הירח השאיר עקבות שעדיין נראות על אדמת הירח.
כמה זמן עוד יישארו העקבות?
א. 10 מיליון שנה
ב. 100 מיליון שנה
ג. 1,000 מיליון שנה
ד. 100,000 מיליון שנה


5. מהם אסטרואידים?
א. מערכת כוכבים גדולה
ב. כוכב שביט גדול
ג. כוכבים נופלים
ד. כוכבי לכת קטנים


6. מהו מטאוריט?
א. גלקסיה (מערכת כוכבים ענקית)
ב. סלע אסטרואיד
ג. כוכב שביט
ד. כוכב


7. מה משמעות המילה "חוצני"?
א. החיים שאינם מחוץ לכוכב הזה
ב. החיים בחציו של כדור הארץ
ג. החיים מחוץ ליקום הזה


8. ישנם אנשים שמאמינים שהחייזרים אחראים על:
א. מזג האוויר
ב. מעגלי היבול
ג. התחממות גלובלית


9. השמש היא כוכב
א. נכון
ב. לא נכון


10. השמש היא הכוכב הקרוב ביותר לכדור הארץ
א. נכון
ב. לא נכון


11. השמש סובבת סביב כדור הארץ
א. נכון
ב. לא נכון


12. כדור הארץ גדול יותר מהשמש
א. נכון
ב. לא נכון


13. מה מרחק השמש מכדור הארץ?
א. 1900 ק"מ
ב. 20 מיליון ק"מ
ג. 150 מיליון ק"מ


14. כל כמה זמן מסתובבת השמש על צירה?
א. כל שבועיים
ב. כל חודשיים
ג. כל 26 יום


15. מהי דרגת החום המשוערת בשמש?
א. 1,000,000 מעלות צלסיוס
ב. 500,000 מעלות צלסיוס
ג. 15,000,000 מעלות צלסיוס


16. הירח הוא בהיר ומאיר משום שהוא מחזיר את אור השמש
א. נכון
ב. לא נכון


17. הירח מתרחק כל שנה ב1-2.5 ס"מ מכדור הארץ.
א. נכון
ב. לא נכון
תשובות
1. ב'   2. א'   3. ב'   4. א'   5. ד'   6. ב'
7. א' –   למרות שלא קיימת עדות כלשהי לקיומם של חיים מחוץ לכדור הארץ, ישנם אנשים שמאמינים שחיים כאלו אכן קיימים. הכוכבים שמשערים שיש בהם חיים הם ונוס, מרס, יופיטר וסטורן.
8.  ב' – יש הסוברים כי מעגלי היבול הם מעשי בני אדם. לעומתם ישנם אנשים המעידים שראו צלחות מעופפות והבזקים של אורות מעל מעגלי היבול.
9. א'   10. א'   11. ב'   12. ב'    13. ג'   14. ג'   15. ג'   16. א'   17. א'