חידון על הכוכב שבתאי


1. שבתאי הוא כוכב הלכת ה________ מהשמש.
א. חמישי
ב. שישי
ג. שביעי

 

2. המרחק בין הכוכב שבתאי לשמש הוא _________ קילומטרים.
2.6 ביליון
1.9 ביליון
1.4 ביליון

 

3. האוויר בשבתאי מכיל בעיקר ________.
א. חנקן והליום
ב. חמצן והליום
ג. דו תחמוצת הפחמן

 

4. שבתאי עושה סיבוב שלם סביב השמש כל ______ שנים.
א. 5.67

ב. 29.46
ג. 53.29


5. הטבעות של שבתאי מורכבות מ______.

א. קרח ואבק
ב. סלעים קטנים
ג. גזים שונים


6. בכוכב שבתאי יש את המספר הגבוה ביותר של רוחות. הרוחות יכולות להגיע למהירות של _____ קילומטר בשעה.

א. 1,000
ב. 1,800
ג. 2,500


7. שבתאי גדול פי ____ מכדור הארץ.
א. 50
ב. 75
ג. 95


8. מקורו של השם שבתאי (סטורן) הוא באל רומאי המייצג _______.
א. חקלאות
ב. אור
ג. ים


9. בכוכב שבתאי יש _____ ירחים.
א. 30
ב. 21
ג. 8


10. האדם הראשון שראה את טבעות הכוכב שבתאי באמצעות הטלסקופ היה _____.
א. קזיני
ב. הוגנס
ג. גלילאו
תשובות
1. ב      2. ג      3. א      4. ב      5. א      6. ב      7. ג      8. א      9. א      10. ג