הפתעות ליום הולדת אבירים


לפניכם רעיונות למזכרות מיום הולדת אבירים אותם ניתן לכלול בהפתעות המחולקות לילדים בתום המסיבה.

תלי לדלת  וסימניות – להדפיס את התמונות להדביק לבריסטול ולגזור.
מדבקות – להדביק אותן על נייר מדבקות מתאים (ניתן גם לחלק אותן כמות שהן, ללא נייר המדבקות). 

לחצו על התמונה להגדלה ולהדפסה

תלי לדלת

knight_doorh1-DH  knight_doorh2-DH  knight_doorh3-DH  knight_doorh4-DH

 

סימניות

knight_bookmark1-BM  knight_bookmark2-BM  knight_bookmark3-BM  knight_bookmark4-BM

 

מדבקות

knight_stickers1-ST  knight_stickers2-ST  knight_stickers3-ST  knight_stickers4-ST

knight_stickers5-ST