הפתעות ליום הולדת אולימפיאדה


לפניכם רעיונות למזכרות מיום ההולדת אולימפיאדה אותם ניתן לכלול בהפתעות המחולקות לילדים בתום המסיבה.

תלי לדלת  וסימניות – להדפיס את התמונות להדביק לבריסטול ולגזור.
מדבקות – להדביק אותן על נייר מדבקות מתאים (ניתן גם לחלק אותן כמות שהן, ללא נייר המדבקות).

 
לחצו על התמונה להגדלה ולהדפסה
תל לדלת
olympics_doorh1-DH  olympics_doorh2-DH  olympics_doorh3-DH  olympics_doorh4-DH

 

סימניות
olympics_bookmark1-BM  olympics_bookmark2-BM  olympics_bookmark3-BM  olympics_bookmark4-BM
 

 

מדבקות
olympics_stickers1-ST  olympics_stickers2-ST  olympics_stickers3-ST  olympics_stickers4-ST