הפתעות ליום הולדת מוזיקה


לפניכם רעיונות למזכרות מיום ההולדת מוזיקה אותם ניתן לכלול בהפתעות המחולקות לילדים בתום המסיבה.

תלי לדלת  וסימניות – להדפיס את התמונות להדביק לבריסטול ולגזור.
מדבקות – להדביק אותן על נייר מדבקות מתאים (ניתן גם לחלק אותן כמות שהן, ללא נייר המדבקות).

 

לחצו על התמונה להגדלה ולהדפסה

תלי לדלת

music_doorh1-DH  music_doorh2-DH  music_doorh3-DH  music_doorh4-DH

music_doorh5-DH  music_doorh6-DH  music_doorh7-DH  music_doorh8-DH

 

סימניות

music_bookmark1-BM  music_bookmark2-BM  music_bookmark3-BM  music_bookmark4-BM

music_bookmark5-BM  music_bookmark6-BM  music_bookmark7-BM  music_bookmark8-BM

 

מדבקות

music_stickers1-ST  music_stickers2-ST  music_stickers3-ST  music_stickers4-ST