הפתעות למסיבת תה


לפניכם רעיונות למזכרות ממסיבת תה אותם ניתן לכלול בהפתעות המחולקות לילדים בתום המסיבה.

תלי לדלת  וסימניות – להדפיס את התמונות להדביק לבריסטול ולגזור.
מדבקות – להדביק אותן על נייר מדבקות מתאים (ניתן גם לחלק אותן כמות שהן, ללא נייר המדבקות).

 

לחצו על התמונה להגדלה ולהדפסה

תלי לדלת

teap_doorh1-DH  teap_doorh2-DH  teap_doorh3-DH  teap_doorh4-DH

 

סימניות

teap_bookmark1BM  teap_bookmark2BM  teap_bookmark3BM  teap_bookmark4BM

 

מדבקות

teap_stickers1-ST  teap_stickers2-ST