הפתעות ליום הולדת מדע


לפניכם רעיונות למזכרות מיום ההולדת מדע אותם ניתן לכלול בהפתעות המחולקות לילדים בתום המסיבה.

תלי לדלת  וסימניות – להדפיס את התמונות להדביק לבריסטול ולגזור.
מדבקות – להדביק אותן על נייר מדבקות מתאים (ניתן גם לחלק אותן כמות שהן, ללא נייר המדבקות).


לחצו על התמונה להגדלה ולהדפסה

תלי לדלת

science_doorh1-DH  science_doorh2-DH  science_doorh3-DH  science_doorh4-DH

 

סימניות

science_bookmark1-BM  science_bookmark2-BM  science_bookmark3-BM  science_bookmark4-BM 

 

מדבקות

science_stickers1-ST  science_stickers2-ST  science_stickers3-ST  science_stickers4-ST