הפתעות קסמים


לפניכם רעיונות למזכרות מיום ההולדת קסמים אותם ניתן לכלול בהפתעות המחולקות לילדים בתום המסיבה.

תלי לדלת  וסימניות – להדפיס את התמונות להדביק לבריסטול ולגזור.
מדבקות – להדביק אותן על נייר מדבקות מתאים (ניתן גם לחלק אותן כמות שהן, ללא נייר המדבקות).

 

לחצו על התמונה להגדלה ולהדפסה

תלי לדלת

magic_doorh1-DH  magic_doorh2-DH  magic_doorh3-DH  magic_doorh4-DH

 

סימניות

magic_bookmark1-BM  magic_bookmark2-BM  magic_bookmark3-BM  magic_bookmark4-BM

 

מדבקות

magic_stickers1-ST  magic_stickers2-ST  magic_stickers3-ST