חוד לי חידה


1. מה יש לחתול שאין לאף בעל חיים אחר?   תשובה: גורי חתולים

2. איזה בעל חיים ישן תמיד עם הנעליים?   תשובה: סוס

3. איזה בעל חיים יכול לצפצף בלי צפצפה?  תשובה: אווזה

4. באיזה ספר מופיע יום חמישי לפני יום שלישי?  תשובה: מילון

5. איזו המצאה מאפשרת לך לראות דרך הקירות?  תשובה: חלון

6. למי יש 4 רגליים אך לא יכול ללכת?   תשובה: שולחן

7. מה מתחיל ב-ל' נגמר ב-ל' ויש לו רק אות אחת באמצע?  תשובה: לול

8. אני מופיע פעם בשנייה, פעם בשעה, ופעם בשנה, מי אני?  תשובה: האות ש'

9. מה זה ירוק מבחוץ אדום מבפנים, יש לו גרעיני אבטיח והוא מתחיל באות ח'?   תשובה: חצי אבטיח

10. למי יש צוואר אך אין לו ראש?   תשובה: בקבוק

11. את מי צריך לשבור לפני שאוכלים אותו?   תשובה: ביצה

12. מה נהיה טוב יותר כשהוא מתייבש?   תשובה: מגבת