חידון הקוסם מארץ עוץ


1. לאיזה חיה או אדם לא היה אומץ?
א. דורותי

ב. איש הפח
ג. הדחליל
ד. האריה

2. למי היה חסר מוח?
א. לדחליל
ב. לאיש הפח
ג. לאריה
ד. לדורותי

 

3. האם בסרט הקוסם מארץ עוץ היו גם שירים?
א. נכון
ב. לא נכון

 

4. מהו השיר הכי מפורסם בסרט?
________________________

 

5. מי כתב את הספר "הקוסם מארץ עוץ"?
א. ראלף לורן
ב. א.א. מילן
ג. ל. פרנק באום
ד. אמילי פוסט

 

6. גלינדה היא הפייה הטובה באזור
א. הדרומי
ב. המזרחי
ג. המערבי
ד. הצפוני

 

7. מה שם דודתה של דורותי?
א. קרולין
ב. גברת גולץ'
ג. מאי
ד. אם

 

8. מה ביקש הקוסם מדורותי כדי להחזיר אותה הביתה?
א. קפה
ב. נעלי האודם
ג. גלימת הזהב
ד. מקל המכשפה

 

9. מה היה מיוחד בדרך שבה דיברו המאנצ'קינים?
א. כולם דיברו בשפה מאנצ'קינית
ב. לכולם היה מבטא מאנצ'קיני
ג. כולם דיברו בחרוזים
ד. כולם דיברו מהר

 

10. מה עשו המאנצ'קינים כשגלינדה ביקשה מדורותי ללכת אל הקוסם?
א. נפנפו לשלום
ב. הריעו
ג. קראו בוז
ד. השתחוו

 

11. השחקן ששיחק את איש הפח בסרט נפטר כתוצאה מאלרגיה לאיפור מאלומיניום.
א. נכון
ב. לא נכון

 

12. בסיפור המקורי הנעליים של דורותי לא היו בצבע אודם אלא בצבע
א. זהב
ב. ירוק
ג. חום
ד. כסף

 

13. היכן ישנו המאנצ'קינים?
א. במיטה
ב. בבית המאנצ'קינים
ג. בעריסה
ד. בקן

 

14. מי היה מנהיג הקופים המעופפים?
א. ניקי
ב. דינקי
ג. ניקו
ד. מרבלו

 

15. ממה פחד הדחליל?
א. עורב
ב. גפרור דולק
ג. סיגר
ד. בעיה בחשבון

 

תשובות
1.ד'   2.א'   3.א'  4. מעבר לקשת בענן   5.ג'   6.ד'   7.ד'   8.ד'    9.ג'   10.ד'  11.ב'   12.ד'   13.ד'   14.ג'      15.ב'