חידון פיטר פן 2


1. מי אומר לילדים האבודים להרוג את וונדי?
א. קפטן הוק

ב. טינק
ג. פיטר פן
ד. סמי

 

2. פיטר פן שותה את המשקה המורעל שקפטן הוק הכין לו.
א. נכון

ב. לא נכון

 

3. מי אמר לקפטן הוק שכדי לעוף הוא זקוק לאבקת פיות?
א. ג'ון

ב. מייקל
ג. קורלי
ד. פיטר פן

 

4. מי מהילדים הבאים אינו ילד אבוד?
א. קורלי

ב. גיבס
ג. סלייטלי
ד. נודלר

 

5. כשפיטר פן עצוב או שמח משתנה מזג האוויר בארץ לעולם לא.
א. נכון

ב. לא נכון

 

6. כיצד גורם קפטן הוק לפיטר פן להיות חלש יותר?
א. הורג את טינקרבל

ב. מספר לפיטר על העתיד של וונדי שלא כולל אותו
ג. נותן לתנין לאכול את רגלו

 

7. פיטר פן הורג את קפטן הוק.
א. נכון

ב. לא נכון

 

8. מה הייתה ההבטחה היחידה אותה ביקש פיטר פן מוונדי?
א. שתיתן לו נשיקה

ב. לא לעשות שום דבר בפזיזות
ג. לא להיהרג
ד. להשאיר לו לטפל בקפטן הוק

 

9. מה שם המקום בו חי פיטר פן?
א. חוות לעולם לא

ב. ארץ לעולם לא
ג. לונדון
ד. דנמרק

 

 

 

תשובות
1.ב'   2.ב'   3.ב'   4.ד'   5.א'   6.ב'   7.ב'   8.ד'   9.ב'