בטיחות


מסיבות יום הולדת הן חוויה נפלאה להורים וילדיהם בתנאי… שנקטתם באמצעי הזהירות המתאימים. גיל הילדים  אחד הדברים העיקריים שיש להתחשב בהם בתכנון ועריכת מסיבת יום ההולדת, הוא גיל הילדים. במסיבה הנערכת לפעוטות (עד גיל 3 שנים לערך) יוזמנו גם ההורים. חשוב להניח להורים ולא להסית את תשומת ליבם בכל צורה […]

כללי בטיחות במסיבה