שמות


קצת רקע על שמות שניתנו לילדים אינדיאנים: לכל השמות האינדיאנים ישנה משמעות. בדרך כלל משמעות השמות מתחלקת לשניים: שמות המתייחסים לטקסים מקודשים. שמות המנציחים הישגים אישיים. הענקת השמות מלווה תמיד בטקס בו משתתף כל השבט.       שמות אינדיאנים לבנים   שם משמעות   אָ-דִי-טָה         […]

שמות אינדיאנים לבנים ולבנות