הפתעות דורה


לפניכם רעיונות למזכרות מיום ההולדת דורה אותם ניתן לכלול בהפתעות המחולקות לילדים בתום המסיבה.

תלי לדלת  וסימניות – להדפיס את התמונות להדביק לבריסטול ולגזור.
מדבקות – להדביק אותן על נייר מדבקות מתאים (ניתן גם לחלק אותן כמות שהן, ללא נייר המדבקות).

לחצו על התמונות להגדלה ולהדפסה

תלי לדלת

dora_dooh1_HD dora_dooh2_HD dora_dooh3_HD

dora_dooh4_HD dora_dooh5_HD dora_dooh6_HD

 

סימניות

dora_bookmark1_ST  dora_bookmark2_ST  dora_bookmark3_ST  dora_bookmark4_ST

 

מדבקות

dora_stickers1_ST  dora_stickers2_ST  dora_stickers3_ST  dora_stickers4_ST