הפתעות הלו קיטי


לפניכם רעיונות למזכרות מיום הולדת הלו קיטי אותם ניתן לכלול בהפתעות המחולקות לילדים בתום המסיבה.

תלי לדלת וסימניות – להדפיס את התמונות להדביק לבריסטול ולגזור.
מדבקות – להדביק אותן על נייר מדבקות מתאים (ניתן גם לחלק אותן כמות שהן, ללא נייר המדבקות).

לחצו על התמונה להגדלה ולהדפסה

תלי לדלת

hello_kitty_doorh1-DH  hello_kitty_doorh2-DH  hello_kitty_doorh3-DH  hello_kitty_doorh4-DH

 

סימניות

hello_kitty_bookmark1-BM  hello_kitty_bookmark2-BM  hello_kitty_bookmark3-BM  hello_kitty_bookmark4-BM

 

מדבקות

hello_kitty_stickers1-ST  hello_kitty_stickers2-ST  hello_kitty_stickers3-ST  hello_kitty_stickers4-ST