הפתעות כדורגל


לפניכם רעיונות למזכרות מיום ההולדת כדורגל אותם ניתן לכלול בהפתעות המחולקות לילדים בתום המסיבה.

תלי לדלת  וסימניות – להדפיס את התמונות להדביק לבריסטול ולגזור.
מדבקות – להדביק אותן על נייר מדבקות מתאים (ניתן גם לחלק אותן כמות שהן, ללא נייר המדבקות). 

לחצו על התמונה להגדלה ולהדפסה

תלי לדלת

soccer_doorh1-DH  soccer_doorh2-DH  soccer_doorh3-DH  soccer_doorh4-DH

soccer_doorh5-DH  soccer_doorh6-DH

 

סימניות

soccer_bookmark1-BM  soccer_bookmark2-BM  soccer_bookmark3-BM  soccer_bookmark4-BM

soccer_bookmark5-BM  soccer_bookmark6-BM

 

מדבקות

soccer_stickers1-ST  soccer_stickers2-ST  soccer_stickers3-ST  soccer_stickers4-ST