הפתעות למסיבת רוק


לפניכם רעיונות למזכרות ממסיבת רוק אותם ניתן לכלול בהפתעות המחולקות לילדים בתום המסיבה.

תלי לדלת  וסימניות – להדפיס את התמונות להדביק לבריסטול ולגזור.
מדבקות – להדביק אותן על נייר מדבקות מתאים (ניתן גם לחלק אותן כמות שהן, ללא נייר המדבקות).

 

לחצו על התמונה להגדלה ולהדפסה

תלי לדלת

rock_doorh1-DH  rock_doorh2-DH  rock_doorh3-DH  rock_doorh4-DH

 

סימניות

rock_bookmark1-BM  rock_bookmark2-BM  rock_bookmark3-BM  rock_bookmark4-BM

rock_bookmark5-BM  rock_bookmark6-BM

 

מדבקות

rock_stickers1-ST  rock_stickers2-ST