הפתעות פו הדוב


לפניכם רעיונות למזכרות מיום ההולדת פו הדוב אותם ניתן לכלול בהפתעות המחולקות לילדים בתום המסיבה.

תלי לדלת  וסימניות – להדפיס את התמונות להדביק לבריסטול ולגזור.
מדבקות – להדביק אותן על נייר מדבקות מתאים (ניתן גם לחלק אותן כמות שהן, ללא נייר המדבקות). 

לחצו על התמונה להגדלה ולהדפסה


תלי לדלת

poo_doorh1-DH  poo_doorh2-DH  poo_doorh3-DH  poo_doorh4-DH


סימניות

poo_bookmark1-BM  poo_bookmark2-BM  poo_bookmark3-BM  poo_bookmark4-BM

 

מדבקות

poo_stickers1-ST  poo_stickers2-ST  poo_stickers3-ST  poo_stickers4-ST