הפתעות ליום הולדת פיות


לפניכם רעיונות למזכרות מיום ההולדת פיות אותם ניתן לכלול בהפתעות המחולקות לילדים בתום המסיבה.

תלי לדלת  וסימניות – להדפיס את התמונות להדביק לבריסטול ולגזור.
מדבקות – להדביק אותן על נייר מדבקות מתאים (ניתן גם לחלק אותן כמות שהן, ללא נייר המדבקות). 

 

לחצו על התמונה להגדלה ולהדפסה

תלי לדלת

fairy_doorh1-DH  fairy_doorh2-DH  fairy_doorh3-DH  fairy_doorh4-DH

סימניות

fairy_bookmark1-BM  fairy_bookmark2-BM  fairy_bookmark3-BM  fairy_bookmark4-BM

מדבקות

fairy_stickers1-ST  fairy_stickers2-ST  fairy_stickers3-ST  fairy_stickers4-ST