הפתעות ליום הולדת פיצה


לפניכם רעיונות למזכרות מיום הולדת פיצה אותם ניתן לכלול בהפתעות המחולקות לילדים בתום המסיבה.

תלי לדלת  וסימניות – להדפיס את התמונות להדביק לבריסטול ולגזור.
מדבקות – להדביק אותן על נייר מדבקות מתאים (ניתן גם לחלק אותן כמות שהן, ללא נייר המדבקות).

 

לחצו על התמונה להגדלה ולהדפסה

תלי לדלת

pizza_doorh1-DH  pizza_doorh2-DH  pizza_doorh3-DH  pizza_doorh4-DH

 

סימניות

pizza_bookmark1-BM  pizza_bookmark2-BM  pizza_bookmark3-BM  pizza_bookmark4-BM

 

מדבקות

pizza_stickers1-ST  pizza_stickers2-ST  pizza_stickers3-ST  pizza_stickers4-ST